FLICKAN OCH HÄSTEN  -  THE GIRL AND THE HORSE

Bilder från ett hem för särskild tillsyn   -  Pictures from a home in compulsory treatment


Sven Forsling är psykolog och forskare. Han har varit chefspsykolog för § 12-vården inom Stockholms läns landsting, ledamot av SiS vetenskapliga råd och   institutionschef för Stall Frossarbo.
1998 tilldelades han Allmänna Barnhusets Stora Pris för sina insatser för socialt utsatta ungdomar.

Sven Forslings introducerande ord till Flickan och hästen, vittnar om hans ömsinta och förstående psykologi i forskning och behandling av tvångsomhändertagna ungdomar. Denna bok beskriver hans erfarenheter från Stall Frossarbo, där unga utsatta flickor med gott resultat blev rehabiliterade genom ett terapiprogram där de fick lära sig träna och tävla med hästar.

"Det är inte tavlor som jag nu själv ska måla, men med ord vill jag skapa bilder som berättar om livet på en institution för tvångsomhändertagna ungdomar. Det är ett hem för särskild tillsyn, ett § 12-hem. Det heter Stall Frossarbo. Namnet kommer från gården. Den ligger i ett milsvitt skogsområde norr om Uppsala. Men detta skall handla om dagens Stall Frossarbo och framförallt om ungdomarna och hästarna i gårdens stall. Ungdomarna mellan 15 och 22 år. De är alla flickor. Åren är 1987 fram till 1999." "Min utställning har ett tema. Den vill försöka fånga det som sker mellan en vilsen flicka och en travhäst. Det som sker tycks ibland nästan magiskt. Det magiska är inte lätt att fånga. Det är som att jaga solkatter."


Publicerad på Svenska 2001 av Statens Institutionsstyrelse


Flickan och hästen
Bilder från ett hem för särskild tillsyn
Rapport 2/01 ISSN 1403-1558

Copyright Sven Forsling