FLICKAN OCH HÄSTEN  -  THE GIRL AND THE HORSE

Bilder från ett hem för särskild tillsyn   -  Pictures from a home in compulsory treatment

Statens institutionsstyrelse, SiS, svarar för planering, ledning och drift av särskilda ungdomshem och LVM-hem. En viktig uppgift för SiS är att följa upp och utveckla vården samt att initera och stödja forskning inom området.

Flickornas andel bland ungdomsgrupperna i institutionsbehandling har varierat mellan en femtedel och en fjärdedel. Flickornas problematik skiljer också avsevärt från pojkarnas. Placerade tillsammans med pojkarna har flickorna fått begränsat utrymme att bearbeta sin problematik. Stall Frossarbo var en institution som tog emot endast flickor. Sven Forsling var initiativtagare till institutionen och institutionschef under tio år. Stall Frossarbo var hans verk. Där slapp flickorna att jämföras med pojkar. Deras ilska sågs som resurs, inte som närmande mot pojkarnas problembeteende.

Föreliggande rapport, skriven av Sven Forsling, kan ses som ett testamente - Stall Frossarbo finns inte längre som behandlingshem och eldsjälen Sven Forsling är pensionär. I rapporten ges glimtar av verksamheten med tyngdpunkt i vad som hände i mötet mellan flickan och hästen. Sven Forsling har samtalat med ett fyrtiotal flickor som under hans chefstid behandlades på Stall Frossarbo. Intrycken flickorna ger efterhand är samstämmiga - att bli en bra hästskötare gav vänskap, självförtroende, kunskaper, minnesvärda erfarenheter och mognad.

Sven Forsling har en förmåga att med ord skapa bilder, men han säger själv att övermålningarna varit många innan de slutliga bilderna formulerats. Vi på SiS har med spänning väntat på resultatet. Bilderna har egen lyskraft som knappast lämnar någon oberörd. De speglar författarens äkta engagemang och kritiska reflekterande förmåga på ett levande sätt. Vi kan alla lära oss mycket av denna rapport som är frukten av samlad kunskap och erfarenhet från ett långt liv som behandlare och forskare.

Sture Korpi
Generaldirektör - SiS