FLICKAN OCH HÄSTEN  -  THE GIRL AND THE HORSE

Bilder från ett hem för särskild tillsyn   -  Pictures from a home in compulsory treatment


När jag avslutade den engelska versionen av ”Flickan och hästen” lekte jag med begreppet; Hästen som co-terapeut . När jag nu företar mig mina vandringar i hästens land kommer jag på mig själv med att jag alltmer söker mig till de berg där just den leken leks, ”Hästen som co-terapeut”. I den leken, blir överföringar och motöverföringar till kollegan hästen allt mer spännande och intressanta. I den leken framträder något som skimrar terapeutiskt unikt, huvudterapeutens många gånger mycket personliga och starka motöverföringar till sin co-terapeut. Vad innebär detta i den terapeutiska situationen? Kan detta skimmer förstärka effekten eller störa?

Klassisk co-terapi är mest förekommande i par och familjebehandling. Den stora vinsten är att två ser mer än en och att själva terapisituationen blir mer likvärdig och att terapeuternas trygghet med varandra och deras sätt att gemensamt hantera konflikter kan tjäna som en modell och förebild för deras klienter

Nu utrustar jag en expedition och jag ger mig upp till bergen. Jag kommer att allt efter som redovisa mina iakttagelser i ”Terapeuten och hästen” och då utifrån mitt arbete inom tvångsvård av unga. Har du egna upplevelser och funderingar är du välkommen upp.

Tänk på att det inte bara är hästar som strövar i Co-terapibergen, här vandrar även hundar och andra djur. Ett arbetsnamn för våra gemensamma erfarenheter är ”Terapeuten och hela Noaks ark”. En som redan har slagit läger där uppe är vår kollega Matilda Ström, som har arbetat under lång tid med djur och människor och som därtill är en av Sveriges första utbildade vårdhundsförare.Du kan hämta ett gratis exemplar under fliken Download

(Boken uppdaterad med Kap 4, den 2010-08-20)